Rolando Toro


De Biodanza methode is bedacht door Rolando Toro Araneda, psycholoog en antropoloog. Rolando Toro Arandea is geboren in Chili in april 1924. Hij bekleedde de leerstoel Psychologie en Antropologie van de kunst en de creativiteit aan de faculteit voor Esthetica van de Universiteit van Santiago in Chili.
Eveneens onderwees hij in het Antropologische Medisch centrum van de faculteit Geneeskunde , eveneens in Chili. Rolando deed verschillende onderzoeken naar de toestand van verruimd bewustzijn en creativiteit. Voor het uitwerken van zijn Biodanza methode putte hij zijn inspiratie uit antropologische en ethologische bronnen. Rolando Toro is bovendien schilder en dichter.

Rolando Toro Arandea is voorzitter van het “International Biocentric Foundation - IBF” en verblijft op dit moment in Chili vanwaaruit hij wereldwijd de Biodanza activiteiten leidt en coördineert. Hij is stichtend lid en erevoorzitter van de Europese Vereniging voor Biodanza leerkrachten, waarvan de zetel zich in Bologna (Italië )bevindt.

rolando

Rolando Toro