Achtergronden opstellingen / systemisch werk


Het opstellingenwerk is een methode om met representanten (plaatsvervangers) te kijken naar een probleem of een vraag. In een opstelling heb je dus de vragensteller (inbrenger) en de representanten, welke in de opstelling zullen staan. Beide afkomstig uit de samengestelde groep van deelnemers van deze dag. De leden van de groep hoeven elkaar niet te kennen. De representanten kunnen zichtbaar maken wat tot dusver onzichtbaar was voor de vragensteller. De representanten geven informatie over het bewuste en het vaak grote onbewuste deel van het probleem of de vraag. Ze laten zien of horen waar en hoe de basiswetten verstoord zijn. Hierdoor ontstaat een dieper en breder inzicht in het probleem of de vraag.
Pasted Graphic

Citaat van wikipedia over opstellingen:

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.
De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.
De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.
Soorten opstellingen